tr Turkish
tr Turkish

Tanı ve Tedavi Planı

Tanı ve Tedavi Planı

Gömük diş operasyonları
Gömük dişler, çenedeki yer darlığından veya dişin olması gereken yerde bulunmamasından dolayı çene kemiği içinde kalan genelde 20 yaş dişleri bazen de köpek dişleri olarak kendini gösteren dişlerdir. Hastada herhangi bir şikayet olmasa bile ileride gelişebilecek olası bir problemi önlemek için gömük dişlerin çekimi yapılmalıdır. Lokal anestezi altında yapılan bu işlemden sonra ağrı ve şişlik gelişimini engellemek amacıyla antibiyotik tedavisi uygulanır.

Çene cerrahisi
Çenelerin birbiri ile uyumsuz olarak kapanması, konuşma bozukluğu, dişlerdeki çapraşıklık, çiğneme, yutkunma ve ısırma problemlerinin düzeltilmesi için ağız-diş ve çene cerrahları tarafından yapılan tüm işlemler çene cerrahisinin ilgi alanlarıdır. Devamında veya öncesinde tedavi planlamasına ortodontik tedavinin de eklenmesiyle çenelerin ve dişlerin düzgün pozisyonda çiğneme, konuşma ve estetik fonksiyonlarını görmesi sağlanır.

Kist operasyonu ve rezeksiyon
Diş pulpası kaynaklı enfeksiyonlarda kanal tedavisini takiben kök ucunun enfeksiyonlu bölge ile birlikte kesilip çıkarılması işlemine ‘rezeksiyon’ denir. Bu işlem tek başına kanal tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda gerçekleştirilir. Bazen bu enfeksiyonlar müdahale edilmediğinde kist oluşumuna yol açabilir. Bu durumda kistin cerrahi işlem ile çıkartılması zorunludur. Rezeksiyon ve kist operasyonları kliniğimizde konusunda uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.